Opening Hours

ORIAU AGOR

OPENING HOURS

DYDD LLUN / MONDAY                    10:00-5:00

DYDD MAWRTH / TUESDAY            10:00-5:00

DYDD MERCHER / WEDNESDAY     10:00-1:00

DYDD IAU / THURSDAY                    10:00- 7:30

DYDD GWENER / FRIDAY                 10:00-5:00

DYDD SADWRN, SUL A PHENWYTHNOSAU GŴYL Y BANC

AR GAU

SATURDAY, SUNDAY AND BANK HOLIDAY WEEKENDS

CLOSED

Ond cofiwch, mae’r oriau’n hyblyg. Gallwn drefnu apwyntiad ar unrhyw adeg sy’n addas i chi.

*****

But remember, the hours are flexible. We can arrange an appointment to suit you at any time.